„Odcienie miłości” – kolejny konkurs literacki organizowany wspólnie z MBP z Bierunia!

W dniu dzisiejszym (7 luty 2013 r.) Tyska Strona Poezji wraz z Miejską Biblioteką Publiczną w Bieruniu ogłaszają już po raz drugi konkurs literacki, chcąc zachęcić wszystkich tych, którzy parają się pisaniem wierszy czy też opowiadań do prezentowania własnych umiejętności. Konkurs ma na celu: rozwijanie wrażliwości i wyobraźni, kształtowanie twórczych postaw, pogłębianie umiejętność wyrażania myśli i uczuć.

W zeszłym roku konkurs odbywał się pod hasłem „Rodzina”, w tym roku nosi tytuł „Odcienie miłości”.

Plakat promujący konkurs "Odcienie miłości"W konkursie mogą wziąć osoby, które ukończyły 15 rok życia i nie publikowały dotąd samodzielnej książki poetyckiej. Zasięg konkursu jest ogólnopolski. Został on podzielony na dwie kategorie: utwór poetycki oraz opowiadanie. Autorzy mogą przysłać maksymalnie dwa utwory do jednej z nich. Każdy utwór powinien być opatrzony godłem (pseudonim).

W kopercie z dopiskiem: Konkurs Literacki „ODCIENIE MIŁOŚCI”, należy umieścić:
a. utwory opatrzone godłem,
b. drugą kopertę, oznaczoną na zewnątrz godłem autora, która powinna zawierać informacje z następującymi danymi osobowymi autora: imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon, krótka notka biograficzna.

Termin nadsyłania prac mija 7 kwietnia 2013 r., natomiast ogłoszenie wyników konkursu przewiduje się 21 kwietnia 2013 r.

Prace można składać osobiście lub nadsyłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna nr 1, ul. Chemików 45, 43-150 Bieruń.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (32) 216 47 24, lub mailowo: morfeusz@tyskastronapoezji.pl.

Regulamin konkursu dostępny na stronie http://www.tyskastronapoezji.pl/konkursy

 Patronat nad konkursem objęła redakcja serwisu NOL Tychy.

UWAGA! Wychodząc naprzeciw zapytaniom Organizatorzy wprowadzili możliwość nadesłania prac w formie elektronicznej na adres mailowy: konkurs@tyskastronapoezji.pl. W tym przypadku należy w osobnych dokumentach (dopuszczane rozszerzenia: .txt, .doc, .odf, .pdf) zamieścić przesyłane na konkurs prace oraz informację z następującymi danymi osobowymi autora: imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon, krótka notka biograficzna. Pożądany temat maila: „Odcienie miłości”.

Dodaj komentarz